Om Företaget

Dia-Tsi-Tay Konsult drivs av Carina Dia-Tsi-Tay, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning, KBT. Jag har psykologexamen från Uppsala Universitet och psykoterapeutexamen från Stockholms universitet. Jag har erfarenhet från psykiatri, företagshälsa, vårdcentral och privat mottagning, där jag har arbetat med individuella kontakter, parterapier, gruppbehandlingar, internetförmedlad KBT, bedömningar/utredningar samt handledning.

Sedan 2011 driver jag på deltid en privat mottagning i Strängnäs där jag erbjuder hjälp till både privatpersoner och företag. Jag är van att möta människor med vitt skilda problem och hjälper till med allt från kortvarigt stöd i livskriser till längre strukturerade terapier samt utredning och handledning.

Som legitimerad psykolog lyder jag under Hälso- och Sjukvårdslagen när jag ger psykologisk behandling. För privatpraktiserande psykologer gäller samma regler för sekretess, tystnadsplikt och journalföring som i den offentliga sjukvården. Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna. Det innebär att jag har de försäkringar som krävs samt följer förbundets etiska riktlinjer.

Svenska PsykologförbundetPsykolog företagarna